Pas op Gamen en Gokken, creating awareness

Laat het niet zover komen!

Voorlichting PoGG, wat zijn de gevaren en risico's van gamen en gokken.

PREVENTIEMAATWERK

Workshops, trainingen (train de trainer), voorlichting, advies en begeleiding.

  • In onze workshops

 

De actuele stand van zaken van gamen en gokken in Nederland; Nieuwe ontwikkelingen en inzichten; wat signalen zijn van problematisch gebruik en wat u hierin voor een rol zou kunnen spelen.Onze workshops zijn uitdagend, interactief en worden gegeven door ervaringsdeskundigen.

 

  • Vragen die aan bod komen

 

Wat zijn de signalen van een (beginnende) verslaving?

Hoe kan ik verslaving voorkomen?

Wat is nog gezond gamen?

Waarom gokken steeds meer jongeren?

Wat is nog gezond gokken?

Hoe zijn gamen en gokken met elkaar verbonden?

Welke kennis over gamen en gokken is er nodig?

Welke preventiemiddelen zijn er?

 

  • Voor wie is de workshop?

 

Jeugdzorg/verslavingszorg/maatschappelijk werk

Ouders/verzorgers

Docenten

Jeugdwerkers

Casinomedewerkers

Een ieder die het belang heeft om verslaving te voorkomen

 

We verwelkomen u graag in één van onze workshops!

U kunt zich nu aanmelden voor één van onze workshops.

  • Pas op Gamen en Gokken

 

  • Geeft voorlichting in klassen van basisschool groep 7 en 8 tot alle klassen voortgezet onderwijs.
  • Adviseren op preventiebeleid (overheid en aanbieders) en vertalen beleid naar de praktijk.
  • Ondersteunen en begeleiden gezondheidszorg en maatschappelijke organisaties.
  • Heeft een trainingsprogramma voor docenten en jeugdwerkers ontwikkeld met als doel het voorkomen van game- en gokverslaving bij jongeren.
  • Ondersteunen ouders en verzorgers (het geven van inzichten in de gevaren en risico’s van online gamen en online gokken).

 

  • Afstudeerprojecten bij PoGG

 

Momenteel lopen er drie afstudeerprojecten bij ‘Pas op gamen en gokken’. Alle drie vanuit de Hogeschool Arnhem-Nijmegen, de HAN.

Twee groepen met studierichting ‘Sociale Pedagogische Hulpverlening’ waarvan één groep zich specifiek richt op Gamen en één groep op Gokken. Feite Hofman begeleidt het groepje Gamen en Marcel van Koppenhagen begeleidt het groepje Gokken. Naast deze twee groepen SPH studenten begeleidt Feite nog Elsbeth, van studierichting ‘Toegepaste Psychologie’. Ook Elsbeth richt zich op het fenomeen Gokken.

 

De samenwerking tussen PoGG en de HAN verloopt soepel en voorspoedig, wij van PoGG hopen uiteraard op een succesvolle afstudeerperiode voor ‘onze’ studenten. En eveneens is dit een uitgelezen kans om samen mooie en doeltreffende producten te ontwikkelen die PoGG kan inzetten om haar missie en visie verder uit te bouwen.

 

U kunt in onze Workshops al kennismaken met deze ambitieuze studenten en horen over hun interessante ervaringen en ideeën.

CONTACT OPNEMEN MET POG&G? INFO@PASOPGAMENENGOKKEN.NL

BELLEN KAN OOK:

  Marcel van Koppenhagen: 06 36001304
  Feite Hofman: 06 19195065

ONZE GALERIJ

Onze Missie

``Het creëren van awareness over de gevaren en risico's van gamen en gokken.``

Voorkomen

Er zijn vele mogelijkheden om van verslaving af te komen, maar preventie; geeft de jongere een keus en maakt de jongere weerbaarder. Leert de 'trainer' problemen te signaleren en geeft handvatten hoe daarmee om te gaan. Kan problematisch gamen en gokken voorkomen en voorkomt daarmee (mogelijke) verslaving. Houdt gamen een leuke bezigheid. Lees meer

Delen

Wat zijn de gevaren van online gamen en gokken? Wij van PoGG weten precies wat deze gevaren zijn en hebben zelf ervaren en doorleefd wat verslaafd zijn betekent. En ja, in het begin was het leuk. Gevaren zagen we niet, laat staan dat we bewust waren over hoe geleidelijk je gevangen raakt in een 'onschuldig' spelletje. Voor games en gokspelen gaan vele onderzoeken vooraf, tijdens het ontwikkelen ervan moeten tests uitwijzen dat juist dát deel van het brein getriggerd wordt dat ervoor zorgt dat je een beloning voelt en ervaart én dat je daardoor niet wilt stoppen. 'Wie is de baas, de game of jij?'Lees meer

Proactief

Onze missie richtte zich vóór PoGG vooral op het 'einde van verslaving'. Voorkomen van verslaving is lastig maar uit onze ervaring weten wij dat het vele male moeilijker is om van verslaving af te komen.Waarom gaan we dit niet voor zijn? In Nederland is volop hulp te krijgen voor iedereen die al verslaafd is geraakt. Laten wij van PoGG het voortouw nemen en de jongeren en iedereen rondom die jongeren te laten participeren in het voorkomen van verslaving. Doet u mee?Lees meer

Stimuleren

PoGG zal zich daar waar mogelijk actief mengen in preventie en beleid. Dit kan zijn bij game of gok aanbieders of (lokale) overheid, daar waar preventiebeleid wordt gemaakt of gehanteerd kunnen wij een positieve rol van betekenis zijn.Lees meer

Leren

PoGG heeft verschillende vormen van interactieve lessen ontwikkeld die gebaseerd zijn op de praktijk. Herkenbaar, levendig en reëel van opzet. Thuissituaties verweven met school. Spelenderwijs en interactief leren. Onze ontwikkeling is een dynamische, we leren van elkaar en daar waar nodig passen wij nieuwe inzichten toe. Leert u met ons mee?Lees meer

Vergroten

We geven jongeren meer kennis over de gevaren en risico's van gamen en gokken, zodat zij geïnformeerde keuzes kunnen maken. We willen geen ja of nee zeggen tegen gamen en gokken, niet vóór of tegen maar onderbouwen en bewust maken. Begrijpen wat gamen en gokken is en kan zijn om schadelijke gevolgen tot het minimum te beperken. Vergroten van de weerbaarheid.Lees meer